Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programuDo uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy:
 1. klucz protekcji online (CL), sprzętowy USB lub programowy (SL)
 2. plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?).
Powyższy komunikat mówi o tym, że program podczas uruchamiania nie odnalazł drugiego składnika, czyli pliku licencji. Plik ten dostarczany jest elektronicznie po zakupie nowej licencji, po każdej jej aktualizacji (np. X7 do X8), rozbudowie konfiguracji lub przedłużeniu protekcji czasowej (w przypadku licencji czasowych lub np. spłaty rat).

Plik ma rozszerzenie .key, a na jego nazwę składa się numer wersji głównej, przypisany do licencji numer oraz ewentualnie typ klucza i termin jego ważności. Przykładowa nazwa pliku z protekcją czasową AxisVM_X6_4434_TL02072022.key oraz bez protekcji czasowej AxisVM_X6_4434.key.

Aby uruchomić program 
 1. Podłącz klucz sprzętowy do komputera lub zarejestruj klucz programy.
 2. Skopiuj do głównego katalogu z programem (domyślna ścieżka C:/AxisVM X6)  plik licencji (zwróć uwagę, aby przy nadpisywaniu tego pliku nie uległo zmianie jego rozszerzenie).
Plik licencji można skopiować na wszystkie komputery używane z odpowiadającym jej kluczem protekcji. Program uruchomi się tylko na stanowisku, gdzie aktualnie podpięty/przypisany jest klucz protekcji.


Artykuł został opracowany na podstawie wersji AxisVM X7 R2
Ostatnia edycja 2024-05-07
  • Related Articles

  • Błąd podczas tworzenia klucza rejestru

   Przykładowa treść komunikatu Błąd podczas tworzenia klucza rejestru: HKEY_CLASSES_ROOT... Błąd podczas wykonywania RegCreateKeyEx; code 5. Odmowa dostępu. Komunikat tego typu (Odmowa dostępu) wskazuje na brak uprawnień programu instalacyjnego do ...
  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...
  • Brak obciążeń w wyeksportowanym pliku XLSX (format SAF)

   Aby obciążenia zostały prawidłowo zapisane przez AxisVM podczas eksportu do formatu SAF, konieczne jest przypisanie przypadków obciążeń do odpowiednich grup. Jeżeli na modelu występują przypadki obciążeń, które nie zostały pogrupowane, to wówczas ...
  • Przenoszenie licencji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

   Aby przenieść licencję programu zabezpieczoną kluczem programowym (SL) I Komputer docelowy (bez aktywnej licencji) Zainstaluj program AxisVM i uruchom aplikację C:\{folder AxisVM}\Sentinel LDK\RUS_AxisVM_En.exe W aplikacji  RUS_AxisVM_En.exe na ...
  • Zapis modelu do poprzedniej wersji programu

   Każda wersja programu umożliwia zapis zadania do przynajmniej dwóch poprzednich wersji. Aby zapisać model w jednej z poprzednich wersji Wybierz z menu głównego Plik > Zapisz jako... Podaj nową nazwę pliku Z rozwijanej listy na dole okna dialogowego ...