Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą: 
 1. klucza (może być sprzętowy lub programowy)
 2. pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji)
Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy muszą być jednocześnie dostępne na komputerze użytkownika. Plik z licencją musi znajdować się w katalogu głównym AxisVM - domyślnie C:\AxisVM X6Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1. 

  • Related Articles

  • Przenoszenie licencji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

   Aby przenieść licencję programu zabezpieczoną kluczem programowym (SL) I Komputer docelowy (bez aktywnej licencji) Zainstaluj program AxisVM i uruchom aplikację C:\{folder AxisVM}\Sentinel LDK\RUS_AxisVM_En.exe W aplikacji  RUS_AxisVM_En.exe na ...
  • Rejestracja wersji próbnej AxisVM

   Wersja próbna programu AxisVM zabezpieczona jest w sposób programowy za pomocą specjalnego pliku licencji, który generowany jest indywidualnie do konkretnego komputera. Aby zarejestrować licencję próbną AxisVM Uruchom zainstalowany na komputerze ...
  • Jak zdefiniować pręty tylko rozciągane (stężenia wiotkie)?

   Prętowe stężenia wiotkie (cięgna) z racji swej dużej smukłości nie przenoszą w rzeczywistości sił ściskających. W celu odwzorowania tego efektu konieczne jest przeprowadzenie nieliniowej analizy statycznej. Aby uzyskać efekt pracy elementu prętowego ...
  • Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

   AxisVM automatycznie wygasza w widoku każdą linię wrysowaną na zakładce Geometria w następujących sytuacjach: Włączony jest widok zrenderowany lub widok z teksturą materiału. Rys. 1. Porównanie widoczności linii na widoku szkieletowym i ...
  • Dlaczego żebro po wstawieniu zostało obrócone?

   W przypadku wstawienia żebra na wspólnej krawędzi dwóch lub większej liczby obszarów, jego przekrój poprzeczny (kierunek lokalnej osi -z-) w niektórych przypadkach ustawiany jest po dwusiecznej kąta między obszarami. Wstawiając żebro program ...