Zapis modelu do poprzedniej wersji programu

Zapis modelu do poprzedniej wersji programu

Każda wersja programu umożliwia zapis zadania do przynajmniej dwóch poprzednich wersji.

Aby zapisać model w jednej z poprzednich wersji
 1. Wybierz z menu głównego Plik > Zapisz jako...
 2. Podaj nową nazwę pliku
 3. Z rozwijanej listy na dole okna dialogowego wybierz docelową wersję i wydanie programu


Przy zapisie do starszej wersji programu, jeżeli informacje i dane  powiązane są z funkcjonalnością nowszej wersji część z nich może zostać usunięta z modelu.


Artykuł został opracowany w wersji AxisVM X6 R2
  • Related Articles

  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji (sprzętowy lub programowy) oraz plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że program podczas ...
  • Zablokowanie przed zmianami numeracji elementów podczas edycji modelu

   Dla automatycznie numerowanych elementów i węzłów program na bieżąco pilnuje kolejności i numeracji. Oznacza to, że po usunięciu elementu z modelu, całość zostanie automatycznie przenumerowana tak, aby numeracja zawsze zaczynała się od 1 i pozostała ...
  • Pierwsze uruchomienie wersji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

   Przed pierwszym uruchomieniem AxisVM (po zakupie) konieczne jest jego wcześniejsze zarejestrowanie na wybranym komputerze. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy licencja zabezpieczona jest programowo (nie kluczem USB). Jest to niezbędne, ponieważ należy ...
  • Brak obciążeń w wyeksportowanym pliku XLSX (format SAF)

   Aby obciążenia zostały prawidłowo zapisane przez AxisVM podczas eksportu do formatu SAF, konieczne jest przypisanie przypadków obciążeń do odpowiednich grup. Jeżeli na modelu występują przypadki obciążeń, które nie zostały pogrupowane, to wówczas ...
  • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

   Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...