Sprawdź proces wytwarzania

Sprawdź proces wytwarzania

Treść komunikatu, który może zostać wyświetlony podczas wymiarowania stali
Przekrój poprzeczny tego elementu musi być walcowany, zimnogięty lub spawany. 
Sprawdź proces wytwarzania.

Rys. 1. Przykładowy zrzut komunikatu z błędem

Komunikat ten ma status błędu i uniemożliwia przeprowadzenie obliczeń wymiarujących elementu stalowego. Parametr Proces wytwarzania powinien zostać określony podczas definiowania przekroju poprzecznego. Jeżeli konieczna jest jego zmiana, to należy zrobić to w Przeglądarce tabel / Przekroje poprzeczne


Rys. 2. Edycja procesu wytwarzania profilu w AxisVMArtykuł został opracowany na wersji AxisVM X5 R4
  • Related Articles

  • Dlaczego parametry λLT,0 i β ze wzoru (6.57) EC3-1-1 pkt. 6.3.2.3 w ustawieniach normy są zróżnicowane dla profili walcowanych i spawanych?

   Okno dialogowe Normy projektowe z parametrami λLT,0 oraz β dla profili walcowanych (rolled) i spawanych (welded) Podczas projektowania dwuteowych elementów stalowych i stosowania weryfikacji na zwichrzenie zgodnie z punktem 6.3.2.3 Krzywe zwichrzenia ...
  • Błąd podczas tworzenia klucza rejestru

   Przykładowa treść komunikatu Błąd podczas tworzenia klucza rejestru: HKEY_CLASSES_ROOT... Błąd podczas wykonywania RegCreateKeyEx; code 5. Odmowa dostępu. Komunikat tego typu (Odmowa dostępu) wskazuje na brak uprawnień programu instalacyjnego do ...
  • Nośność przekroju stalowego w zależności od jego klasy

   Weryfikacja nośności każdego elementu stalowego przebiega w AxisVM na dwóch poziomach: poziom 1 – nośność przekroju, poziom 2 – nośność elementu (stateczność globalna przy ściskaniu/zginaniu). W zależności od klasy przekroju zastosowanie mają różne ...
  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...
  • Obliczanie ugięć elementu drewnianego w AxisVM

   1. Wprowadzenie Kwestia wyznaczenia przemieszczenia (najczęściej w postaci ugięcia) w elemencie drewnianym np. krokwi czy płatwi, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym. Na końcowe przemieszczenie elementu składa się przemieszczenie chwilowe ...