Rejestracja wersji próbnej AxisVM

Rejestracja wersji próbnej AxisVM

Wersja próbna programu AxisVM zabezpieczona jest w sposób programowy za pomocą specjalnego pliku licencji, który generowany jest indywidualnie do konkretnego komputera.

Aby zarejestrować licencję próbną AxisVM

 1. Uruchom zainstalowany na komputerze program

 2. Wypełnij formularz 

 3. Kliknij przycisk TXT i zapisz plik (najlepiej bez zmiany jego domyślnej nazwy)
 4. Odpowiedz na maila, w którym otrzymałeś link do programu i załącz zapisany w poprzednim kroku plik
 5. Odeślemy plik licencji AxisVM16_Key.lic, który należy wgrać do głównego katalogu z programem (domyślna ścieżka C:\AxisVM_X6 Evaluation)
 6. Możesz teraz uruchomić program w wersji próbnej (krok 1)
Formularz podczas uruchamiana programu pojawi się za każdym razem, gdy program nie znajdzie pliku licencji.


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1.   • Related Articles

  • Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

   Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą:  klucza (może być sprzętowy lub programowy) pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji) Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy ...
  • Model zawiera nieciągłości (punkty osobliwe)

   Możliwe przyczyny niestateczności Jest wiele przyczyn, które mogą prowadzić do pojawienia się tego komunikatu. Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane błędy, pod kątem których warto przejrzeć swój model. Zastosowanie niewłaściwych elementów ...
  • Zapis modelu do poprzedniej wersji programu

   Każda wersja programu umożliwia zapis zadania do przynajmniej dwóch poprzednich wersji. Aby zapisać model w jednej z poprzednich wersji Wybierz z menu głównego Plik > Zapisz jako... Podaj nową nazwę pliku Z rozwijanej listy na dole okna dialogowego ...
  • Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

   AxisVM automatycznie wygasza w widoku każdą linię wrysowaną na zakładce Geometria w następujących sytuacjach: Włączony jest widok zrenderowany lub widok z teksturą materiału. Rys. 1. Porównanie widoczności linii na widoku szkieletowym i ...
  • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

   Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...