Przenoszenie licencji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

Przenoszenie licencji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

Aby przenieść licencję programu zabezpieczoną kluczem programowym (SL)

I Komputer docelowy (bez aktywnej licencji)

 1. Zainstaluj program AxisVM i uruchom aplikację C:\{folder AxisVM}\Sentinel LDK\RUS_AxisVM_En.exe
 2. W aplikacji  RUS_AxisVM_En.exe na zakładce Transfer License
  1. wskaż miejsce zapisu dla pliku z informacjami o komputerze docelowym (plik z rozszerzeniem .id)
  2. kliknij Collect and Save Information

 3. Przenieś plik .id na komputer źródłowy

II Komputer źródłowy (z aktywną licencją)

Przy przenoszeniu licencji należy zawsze wykorzystywać aktualnie wygenerowany plik *.id (patrz poprzedni krok). Nie należy ponownie stosować wcześniej utworzonych plików *.id, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że w międzyczasie na komputerze docelowym zmianie uległ jego numer ID, co wiąże się z utratą klucza programowego.

 1. W aplikacji RUS_AxisVM_En.exe na zakładce Transfer License
  1. wskaż plik .id z informacjami o komputerze docelowym
  2. wskaż miejsce zapisu dla pliku z przenoszoną licencją programu (rozszerzenie .h2h o dowolnej nazwie)
  3. kliknij Generate License Transfer File

 2. Potwierdź chęć przeniesienia licencji klikając [YES]

 3. Licencja zostanie dezaktywowana na komputerze źródłowym, a na wyświetlonym komunikacie wyświetlona zostanie ścieżka do pliku z przenoszoną licencją (.h2h)

 4. Przenieś plik .h2h na komputer docelowy

III Komputer docelowy

 1. W aplikacji RUS_AxisVM_En.exe na zakładce Apply License File
  1. wskaż plik .h2h z przenoszoną licencją
  2. kliknij Apply Update

 2. Licencja została aktywowana na komputerze docelowym, gdy pojawi się komunikat Update written successfully.Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1

  • Related Articles

  • Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

   Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą:  klucza (może być sprzętowy lub programowy) pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji) Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy ...
  • Pierwsze uruchomienie wersji komercyjnej zabezpieczonej kluczem programowym (SL)

   Przed pierwszym uruchomieniem AxisVM (po zakupie) konieczne jest jego wcześniejsze zarejestrowanie na wybranym komputerze. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy licencja zabezpieczona jest programowo (nie kluczem USB). Jest to niezbędne, ponieważ należy ...
  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji (sprzętowy lub programowy) oraz plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że program podczas ...
  • Rejestracja wersji próbnej AxisVM

   Wersja próbna programu AxisVM zabezpieczona jest w sposób programowy za pomocą specjalnego pliku licencji, który generowany jest indywidualnie do konkretnego komputera. Aby zarejestrować licencję próbną AxisVM Uruchom zainstalowany na komputerze ...
  • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

   Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...