Jak zdefiniować pręty tylko rozciągane (stężenia wiotkie)?

Jak zdefiniować pręty tylko rozciągane (stężenia wiotkie)?

Prętowe stężenia wiotkie (cięgna) z racji swej dużej smukłości nie przenoszą w rzeczywistości sił ściskających. W celu odwzorowania tego efektu konieczne jest przeprowadzenie nieliniowej analizy statycznej.

Aby uzyskać efekt pracy elementu prętowego tylko na rozciąganie/ściskanie
  1. Zdefiniuj element jako Pręt kratowy


  2. W tym samym oknie kliknij Nieliniowa odpowiedź > Tylko rozciąganie


  3. Uruchom Nieliniową analizę statyczną z aktywną opcją Nieliniowa odpowiedź materiału i elementów skończonych

Zaznaczenie opcji Nieliniowa odpowiedź elementu skutkuje wyświetleniem  komunikatu informacyjnego Model zawiera elementy z charakterystykami nieliniowymi... (patrz obrazek poniżej) przed każdym uruchomieniem liniowej analizy statycznej. Komunikat można zignorować i przeprowadzić analizę liniową, ale należy pamiętać, że wyniki analizy liniowej nie będą odzwierciedlać nieliniowej odpowiedzi elementów.


Komunikat przed wykonaniem liniowej analizy statycznej z informacją elementach z charakterystykami nieliniowymi


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1
    • Related Articles

    • Dlaczego żebro po wstawieniu zostało obrócone?

      W przypadku wstawienia żebra na wspólnej krawędzi dwóch lub większej liczby obszarów, jego przekrój poprzeczny (kierunek lokalnej osi -z-) w niektórych przypadkach ustawiany jest po dwusiecznej kąta między obszarami. Wstawiając żebro program ...
    • Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

      Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą:  klucza (może być sprzętowy lub programowy) pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji) Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy ...
    • Model zawiera nieciągłości (punkty osobliwe)

      Możliwe przyczyny niestateczności Jest wiele przyczyn, które mogą prowadzić do pojawienia się tego komunikatu. Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane błędy, pod kątem których warto przejrzeć swój model. Zastosowanie niewłaściwych elementów ...
    • Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

      AxisVM automatycznie wygasza w widoku każdą linię wrysowaną na zakładce Geometria w następujących sytuacjach: Włączony jest widok zrenderowany lub widok z teksturą materiału. Rys. 1. Porównanie widoczności linii na widoku szkieletowym i ...
    • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

      Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...