Dwuteowniki spawane i walcowane i ich wpływ na krzywe zwichrzenia w AxisVM

Dlaczego parametry λLT,0 i β ze wzoru (6.57) EC3-1-1 pkt. 6.3.2.3 w ustawieniach normy są zróżnicowane dla profili walcowanych i spawanych?

Okno dialogowe Normy projektowe z parametrami λLT,0 oraz β dla profili walcowanych (rolled) i spawanych (welded)

Podczas projektowania dwuteowych elementów stalowych i stosowania weryfikacji na zwichrzenie zgodnie z punktem 6.3.2.3 Krzywe zwichrzenia dla dwuteowników walcowanych oraz ich spawanych odpowiedników wg wzoru (6.57) konieczne jest rozróżnienie rodzajów profili dwuteowych ze względu na proces ich wytworzenia. Przekłada się to na odpowiednią krzywą zwichrzenia wg Tablicy 6.5 i wartość αLT. Ponadto punkt 6.3.2.3 mówi o dwuteownikach walcowanych i ich spawanych odpowiednikach. Dlatego finalnie rozróżnić możemy wystąpienie trzech wariantów takich profili:
 1. dwuteownik walcowany
 2. dwuteownik spawany (będący odpowiednikiem walcowanego)
 3. dwuteownik spawany (nie będący odpowiednikiem walcowanego)
Przy czym ostatni wariant, z racji nie spełnienia kryterium punktu 6.3.2.3, powinien być sprawdzany zgodnie z punktem 6.3.2.2 Krzywe zwichrzenia - przypadek ogólny.

Informację o procesie wytworzenia przekroju poprzecznego (walcowany a spawany) program pobiera wprost z tabeli przekrojów poprzecznych, gdzie można również w szybki sposób zmodyfikować ten parametr dla każdego przekroju indywidualnie:
Modyfikacja procesu wytwarzania przekroju poprzecznego

Informacja czy spawany dwuteownik ma być traktowany jako odpowiednik walcowanego jest bardziej złożona i tutaj projektant musi podjąć decyzję globalnie. Jeżeli stosowane przez niego w zadaniu dwuteowniki spawane nie mieszczą się w ramach dwuteowników walcowanych (lub nie chce on ich tak traktować), to domyślnie zaproponowane w ustawieniach normowych parametry dla profili spawanych λLT,0, welded =0,2 oraz βwelded =1,0 doprowadzą do wyników jak dla przypadku ogólnego, czyli liczonego wg wzoru (6.56) z punktu 6.3.2.2.


Porównanie wzoru (6.56) oraz (6.57)

Jeżeli dwuteowniki spawane mają być traktowane w zadaniu jako mające swoje walcowane odpowiedniki, to wartości parametrów należy wyedytować tak, aby λLT,0,welded = λLT,0,rolled oraz βwelded = βrolled.


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1. 

  • Related Articles

  • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

   Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...
  • Obliczanie ugięć elementu drewnianego w AxisVM

   1. Wprowadzenie Kwestia wyznaczenia przemieszczenia (najczęściej w postaci ugięcia) w elemencie drewnianym np. krokwi czy płatwi, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym. Na końcowe przemieszczenie elementu składa się przemieszczenie chwilowe ...
  • Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

   AxisVM automatycznie wygasza w widoku każdą linię wrysowaną na zakładce Geometria w następujących sytuacjach: Włączony jest widok zrenderowany lub widok z teksturą materiału. Rys. 1. Porównanie widoczności linii na widoku szkieletowym i ...
  • Dlaczego żebro po wstawieniu zostało obrócone?

   W przypadku wstawienia żebra na wspólnej krawędzi dwóch lub większej liczby obszarów, jego przekrój poprzeczny (kierunek lokalnej osi -z-) w niektórych przypadkach ustawiany jest po dwusiecznej kąta między obszarami. Wstawiając żebro program ...
  • Nośność przekroju stalowego w zależności od jego klasy

   Weryfikacja nośności każdego elementu stalowego przebiega w AxisVM na dwóch poziomach: poziom 1 – nośność przekroju, poziom 2 – nośność elementu (stateczność globalna przy ściskaniu/zginaniu). W zależności od klasy przekroju zastosowanie mają różne ...