Nośność przekroju stalowego w zależności od jego klasy

Nośność przekroju stalowego w zależności od jego klasy

Weryfikacja nośności każdego elementu stalowego przebiega w AxisVM na dwóch poziomach:

  1. poziom 1 – nośność przekroju,
  2. poziom 2 – nośność elementu (stateczność globalna przy ściskaniu/zginaniu).
W zależności od klasy przekroju zastosowanie mają różne procedury weryfikacji nośności przekroju (poziom 1), które zestawiono w poniższym artykule.

Klasa 1 i 2

Nośności przekroju
NRd, Mc,Rd, Vc,Rd, TRd 

Interakcyjne nośności przekroju
  1. Zginanie z siłą poprzeczną – sprawdzenie konieczności wprowadzenia zredukowanej, ze względu na ścianie, nośności na zginanie MV,Rd p.6.2.8 (PN-EN-1993-1-1).
  2. Zginanie jedno- lub dwukierunkowe z siłą podłużną – sprawdzenie konieczności wprowadzenia zredukowanej, ze względu na siłę podłużną, nośności na zginanie MN,Rd p.6.2.9 (PN-EN-1993-1-1).
  3. Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną wg p.6.2.10 (PN-EN-1993-1-1).
  4. Brak formuły sumującej poszczególne wpływy tj. nie ma zastosowania konserwatywny wzór 6.1 i 6.2 (PN-EN-1993-1-1).

Klasa 3

Nośności przekroju
NRd, Mc,Rd, Vc,Rd, TRd

Interakcyjne nośności przekroju
  1. Zginanie z siłą poprzeczną – sprawdzenie konieczności wprowadzenia zredukowanej, ze względu na ścianie, nośności na zginanie MV,Rd (p.6.2.8 PN-EN 1993-1-1).
  2. Zginanie dwukierunkowe z/bez siłą podłużną wg formuły sumującej poszczególne wpływy wzór 6.2 lub ewentualnie 6.1 PN-EN 1993-1-1.

Klasa 4

Nośności przekroju
NRd, Mc,Rd, Vc,Rd, TRd 

Interakcyjne nośności przekroju
  1. Działanie siły poprzecznej, momentu zginającego i siły podłużnej (tylko dla przekrojów dwuteowych i skrzynkowych) wg p.7 PN-EN 1993-1-5.
  2. Formuła sumująca poszczególne wpływy w przypadku braku ścinania wg p. 6.2.9.3 PN-EN 1993-1-1.