Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

Dlaczego linia znika po jej narysowaniu?

AxisVM automatycznie wygasza w widoku każdą linię wrysowaną na zakładce Geometria w następujących sytuacjach:
  1. Włączony jest widok zrenderowany lub widok z teksturą materiału.
    Rys. 1. Porównanie widoczności linii na widoku szkieletowym i zrenderowanym.

  2. Aktywny jest dowolny Fragment logiczny, a wszystkie Fragmenty użytkownika są nieaktywne.
    Linia może być częścią fragmentu użytkownika, ale nie jest nigdy częścią fragmentu logicznego.


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X5 R4