Jakie kolory mają osie układów lokalnych w AxisVM?

Jakimi kolorami oznaczone są poszczególne osie układów lokalnych i jak włączyć ich opisy?


Rys. 1. Fragment konstrukcji z widocznymi układami lokalnymi elementów

Układy lokalne elementów (prętów, obszarów, podpór, paneli obciążeniowych itd.) prezentowane są za pomocą trójkolorowych osi umiejscowionych w pobliży środka danego elementu.
Oznaczanie kolorów jest następujące:
 1. -x- czerwony
 2. -y- żółty
 3. -z- zielony


Aby włączyć widoczność etykiet osi lokalnych

 1. z menu głównego otwórz Ustawienia / Preferencje... / Symbole graficzne
 2. rozwiń Różne / Układy lokalne i włącz opcję Etykiety na osiachArtykuł został opracowany na podstawie wersji AxisVM X6 R1
  • Related Articles

  • Dlaczego parametry λLT,0 i β ze wzoru (6.57) EC3-1-1 pkt. 6.3.2.3 w ustawieniach normy są zróżnicowane dla profili walcowanych i spawanych?

   Okno dialogowe Normy projektowe z parametrami λLT,0 oraz β dla profili walcowanych (rolled) i spawanych (welded) Podczas projektowania dwuteowych elementów stalowych i stosowania weryfikacji na zwichrzenie zgodnie z punktem 6.3.2.3 Krzywe zwichrzenia ...
  • Jak zdefiniować pręty tylko rozciągane (stężenia wiotkie)?

   Prętowe stężenia wiotkie (cięgna) z racji swej dużej smukłości nie przenoszą w rzeczywistości sił ściskających. W celu odwzorowania tego efektu konieczne jest przeprowadzenie nieliniowej analizy statycznej. Aby uzyskać efekt pracy elementu prętowego ...
  • Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

   Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą:  klucza (może być sprzętowy lub programowy) pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji) Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy ...
  • Jakie moduły mam dostępne w swojej konfiguracji?

   Aby sprawdzić jakie moduły są dostępne w danej konfiguracji programu Kliknij w menu główne Pomoc > O programie ... Wyświetlone zostanie okienko, w którym zakupione (odblokowane) moduły oznaczone są czarnym tekstem. Pozostałe moduły oraz normy ...
  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...