Jak przesunąć okno dialogowe znajdujące się poza ekranem?

Jak przesunąć okno dialogowe znajdujące się poza ekranem?

Podczas pracy z programem na wielu monitorach lub przy zmianie rozdzielczość ekranu może zdarzyć się sytuacja, że otwierane okienko dialogowe (np. Właściwości materiału) w części lub w całości wyświetlone zostanie poza krawędzią aktualnie dostępnego wyświetlacza:Aby przesunąć okno dialogowe wyświetlone poza ekranem:
  1. Naciśnij klawisz [ALT] + [Spacja]
  2. Naciśnij klawisz [e] (skrót do polecenia Przesuń w polskiej wersji językowej systemu Windows)
  3. Za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze przesuń okienko w pożądane miejsce