Czy do sprawdzenia przebicia w stopie fundamentowej konieczne jest posiadanie dedykowanego modułu do przebicia w płytach żelbetowych?

Czy do sprawdzenia przebicia w stopie fundamentowej konieczny jest moduł RC3 (Sprawdzanie przebicia w płytach)?


Sprawdzenie przebicia w stopie fundamentowej wykonywane jest niezależnie w ramach modułu RC4 Wymiarowanie fundamentów bezpośrednich. Oznacza to, że nie jest konieczne posiadanie modułu RC3 Sprawdzanie przebicia od słupów i ścian, który weryfikuje przebicie w płytach i powłokach żelbetowych.
Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się jakie moduły dostępne są w Twojej konfiguracji.Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1
  • Related Articles

  • Obliczanie ugięć elementu drewnianego w AxisVM

   1. Wprowadzenie Kwestia wyznaczenia przemieszczenia (najczęściej w postaci ugięcia) w elemencie drewnianym np. krokwi czy płatwi, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym. Na końcowe przemieszczenie elementu składa się przemieszczenie chwilowe ...
  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...
  • Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?

   Licencja AxisVM w wersji komercyjnej zabezpieczona jest za pomocą:  klucza (może być sprzętowy lub programowy) pliku licencji (który zawiera dane o licencjobiorcy i posiadanej konfiguracji) Aby program został uruchomiony, wszystkie powyższe elementy ...
  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji (sprzętowy lub programowy) oraz plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że program podczas ...
  • Dlaczego parametry λLT,0 i β ze wzoru (6.57) EC3-1-1 pkt. 6.3.2.3 w ustawieniach normy są zróżnicowane dla profili walcowanych i spawanych?

   Okno dialogowe Normy projektowe z parametrami λLT,0 oraz β dla profili walcowanych (rolled) i spawanych (welded) Podczas projektowania dwuteowych elementów stalowych i stosowania weryfikacji na zwichrzenie zgodnie z punktem 6.3.2.3 Krzywe zwichrzenia ...