Brak sztywności w węźle

Brak sztywności w węźleJeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest wstawienie węzłów w punktach przecięć prętów kratowych


Pręty kratowe (domyślnie oznaczane na modelu kolorem czerwonym) mają tylko sztywność  podłużną, co oznacza, że przenoszą tylko siły osiowe. Stąd każdy węzeł na ich długości działa jak zwolnienie węzłowe typu przegub. Zastosowanie trzech przegubów na takich współliniowych elementach prowadzi do powstania układu geometrycznie zmiennego:

Węzły na przecięciach rysowanych elementów wstawiane są w programie automatycznie, gdy włączona jest opcja Automatyczne przecięcie

Jest niewskazane wyłączanie powyższego ustawienia podczas tworzenia modelu. Usuwanie zbędnych węzłów można przeprowadzić wg poniższej procedury.

Aby usunąć zbędne węzły na przecięciu elementów

 1. użyj polecenia na zakładce Geometria > Skasuj węzeł


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1. 

  • Related Articles

  • Błąd podczas tworzenia klucza rejestru

   Przykładowa treść komunikatu Błąd podczas tworzenia klucza rejestru: HKEY_CLASSES_ROOT... Błąd podczas wykonywania RegCreateKeyEx; code 5. Odmowa dostępu. Komunikat tego typu (Odmowa dostępu) wskazuje na brak uprawnień programu instalacyjnego do ...
  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji online (CL), sprzętowy USB lub programowy (SL) plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że ...
  • Sprawdź proces wytwarzania

   Treść komunikatu, który może zostać wyświetlony podczas wymiarowania stali Przekrój poprzeczny tego elementu musi być walcowany, zimnogięty lub spawany.  Sprawdź proces wytwarzania. Rys. 1. Przykładowy zrzut komunikatu z błędem Komunikat ten ma ...
  • Brak obciążeń w wyeksportowanym pliku XLSX (format SAF)

   Aby obciążenia zostały prawidłowo zapisane przez AxisVM podczas eksportu do formatu SAF, konieczne jest przypisanie przypadków obciążeń do odpowiednich grup. Jeżeli na modelu występują przypadki obciążeń, które nie zostały pogrupowane, to wówczas ...
  • Obliczanie ugięć elementu drewnianego w AxisVM

   1. Wprowadzenie Kwestia wyznaczenia przemieszczenia (najczęściej w postaci ugięcia) w elemencie drewnianym np. krokwi czy płatwi, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym. Na końcowe przemieszczenie elementu składa się przemieszczenie chwilowe ...