Brak obciążeń w wyeksportowanym pliku XLSX (format SAF)

Brak obciążeń w wyeksportowanym pliku XLSX (format SAF)

Aby obciążenia zostały prawidłowo zapisane przez AxisVM podczas eksportu do formatu SAF, konieczne jest przypisanie przypadków obciążeń do odpowiednich grup. Jeżeli na modelu występują przypadki obciążeń, które nie zostały pogrupowane, to wówczas wartości tych obciążeń w pliku XLSX będą miały wartość równą 0.
Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X6 R1
  • Related Articles

  • Brak możliwości importu IFC, SAF, REV, TI i inne

   Pomimo posiadania odpowiednich modułów do wymiany danych, lista dostępnych rozszerzeń w niektórych przypadkach może zawierać tylko dwie pozycje: Rys. 1. Rozszerzenia importowanych plików dostępne z poziomu postprocesora Wczytywanie geometrii ...
  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji (sprzętowy lub programowy) oraz plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że program podczas ...
  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...
  • Obliczanie ugięć elementu drewnianego w AxisVM

   1. Wprowadzenie Kwestia wyznaczenia przemieszczenia (najczęściej w postaci ugięcia) w elemencie drewnianym np. krokwi czy płatwi, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym. Na końcowe przemieszczenie elementu składa się przemieszczenie chwilowe ...
  • Nośność przekroju stalowego w zależności od jego klasy

   Weryfikacja nośności każdego elementu stalowego przebiega w AxisVM na dwóch poziomach: poziom 1 – nośność przekroju, poziom 2 – nośność elementu (stateczność globalna przy ściskaniu/zginaniu). W zależności od klasy przekroju zastosowanie mają różne ...