Błąd podczas tworzenia klucza rejestru

Błąd podczas tworzenia klucza rejestru

Przykładowa treść komunikatu
Błąd podczas tworzenia klucza rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT...
Błąd podczas wykonywania RegCreateKeyEx; code 5.
Odmowa dostępu.Komunikat tego typu ( Odmowa dostępu) wskazuje na brak uprawnień programu instalacyjnego do zmian w systemie Windows. W przytoczonym powyżej przypadku jest to akurat brak możliwości dokonania wpisu w rejestrze systemowym, ale możliwe jest również wystąpienie innych komunikatów z odmową dostępu.

Rozwiązanie
 1. kliknij Przerwij, aby zakończyć aktualny proces instalacji
 2. kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku instalatora i z menu kontekstowego wybierz Uruchom jako administrator

 3. w zależności od ustawień systemu operacyjnego może być konieczne podanie hasła administratora (w razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim działem IT)
 4. po uruchomieniu instalatora z uprawnieniami administratora przeprowadź proces instalacyjny


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X5 R4 
  • Related Articles

  • Brak sztywności w węźle

   Jeżeli komunikat taki zostanie wyświetlony, to uruchomiona analiza układu nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na błędne zamodelowanie warunków brzegowych i powstanie układu geometrycznie zmiennego. Jedną z najczęstszych przyczyn jest ...
  • Sprawdź proces wytwarzania

   Treść komunikatu, który może zostać wyświetlony podczas wymiarowania stali Przekrój poprzeczny tego elementu musi być walcowany, zimnogięty lub spawany.  Sprawdź proces wytwarzania. Rys. 1. Przykładowy zrzut komunikatu z błędem Komunikat ten ma ...
  • Błąd - Brak pliku licencji w katalogu programu

   Do uruchomienia zainstalowanego programu AxisVM konieczne są dwa elementy: klucz protekcji online (CL), sprzętowy USB lub programowy (SL) plik licencji (czytaj Jak zabezpieczona jest licencja komercyjnej AxisVM?). Powyższy komunikat mówi o tym, że ...
  • Problem z wolnym działaniem (przycinanie obrazu) podczas rysowania, zoom i przesuwaniu

   W przypadku, gdy AxisVM zacznie bardzo wolno działać i reagować na polecenia podczas tworzenia, kopiowania, przesuwania elementów na modelu, obracania lub przesuwania widoku, należy w programie zmienić ustawienia powiązane z kartą graficzną. Opisane ...
  • Zablokowanie przed zmianami numeracji elementów podczas edycji modelu

   Dla automatycznie numerowanych elementów i węzłów program na bieżąco pilnuje kolejności i numeracji. Oznacza to, że po usunięciu elementu z modelu, całość zostanie automatycznie przenumerowana tak, aby numeracja zawsze zaczynała się od 1 i pozostała ...