Zapowiedź zmian w X6 R2

Zapowiedź zmian w X6 R2

Z racji Świąt i zbliżającego się Nowego Roku chcielibyśmy zrobić Wam mały prezent i podzielić się informacjami o zmianach szykowanych w AxisVM. Zbliża się duża aktualizacja do wersji AxisVM X6, oznaczona symbolem R2. Tak jak w ostatnich latach wydana zostanie najpierw wersja węgierska, której ukończenie planowane jest pod koniec stycznia 2022. Wersji międzynarodowej, w tym polskiej spodziewamy się 2-3 miesiące później, tj. na początku kwietnia.


Wybrane nowości (lista zaktualizowana 21-01-2022)
 • Nowy moduł do wymiarowania belek i słupów żelbetowych na warunki pożarowe
 • Wyznaczanie sztywności podłoża uwarstwionego dla podpory typu Winkler z aktualizacją parametrów na modelu globalnym

 • Paczka wspierająca programowanie w języku Python
 • Obsługa wersji SAF 2.0
 • Opcja pozwalająca wyłączyć weryfikację ścinania w elementach powierzchniowych


 • Uwzględnienie warunków SGU w optymalizacji przekrojów stalowych i drewnianych
 • Definicja parametrów w elemencie łączącym podczas definicji mimośrodów dla prętów


 • Opcja wyświetlenia uproszczonej notki obliczeniowej z wymiarowania fundamentu, przebicia, belki i słupa żelb.
 • Podmienione przy wymiarowaniu profile stalowe i drewniane będą mogły zostać wprowadzone na model globalny za pomocą dedykowanej ikony
 • Nowe komponenty wyników pozwalające na prezentację wartości naprężeń i odkształceń zarówno w betonie jak i stali dla żelbetowych elementów powierzchniowych


 • Kopiowanie podpór bocznych pomiędzy stalowymi elementami do wymiarowania (AutoMcr)
 • Etykiety właściwości dla zwolnień krawędziowych
 • Sterowanie przyciąganiem kursora
 • Ulepszone obliczenia końcowego ugięcia elementu drewnianego