X6 -> X7

X6 -> X7

Czy można jakoś przerzucić ustawienia kolorów, czcionek, template raportów, skrótów klawiszowych z wersji X6 na X7?