Wydanie X6 R1r

Wydanie X6 R1r

Do pobrania dostępne jest już wydanie X6 R1r.

Ważne ulepszenie, to rozszerzenie obliczeń SC1 Podstawa słupa o warunki opisane w normie PN-EN 1992-4:2018 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie.
Poniżej zamieszczamy listę sprawdzanych w aktualnej wersji warunków (kolor czarny).

Rozciąganie:
a) zniszczenie spowodowane zerwaniem trzpienia kotwy (steel failure)
b) zniszczenie spowodowane wyłamaniem stożka betonu (concrete cone failure)
c) zniszczenie spowodowane wyrwaniem kotwy z betonu (pull-out failure)
d) zniszczenie spowodowane wyrwaniem kotwy i wyłamaniem stożka betonu (combined pull-out and concrete failure)
e) zniszczenie spowodowane rozszczepieniem betonu (splitting failure)
f) zniszczenie spowodowane rozsadzeniem betonu (blow-out failure)

Ścinanie:
a) zniszczenie spowodowane ścięciem trzpienia kotwy bez ramienia dźwigni (steel failure without lever arm)
b) zniszczenie spowodowane ścięciem trzpienia kotwy z ramieniem dźwigni (steel failure with lever arm)
c) zniszczenie spowodowane wyłamaniem betonu (concrete pry-out failure)
d) zniszczenie spowodowane wyłamaniem krawędzi betonu (concrete edge failure)


Aktualizację możesz wywołać z poziomu menu głównego Pomoc / Aktualizacja AxisVM przez internet