Ucinanie wierchołów momentów nad słupami

Ucinanie wierchołów momentów nad słupami

Dlaczego program, mimo zaznaczenia, nie obcina wierzchołków momentów co widać na zbrojeniu?
Na zrzucie 7.jpg najlepiej to widać.