Tabela wyników dla słupów

Tabela wyników dla słupów

Mam kolejne pytanie. Czy (ewentualnie w jaki sposób) w tabeli wyników dla słupów żelbetowych ustawić pokazywanie tylko tych wartości sił, dla których stopień wykorzystania nośności jest maksymalny. Oraz czy można do tej tabeli dodać informację jakie jest zbrojenie danego słupa.
Generalnie chodzi mi o "ściśnięcie" informacji o słupie do jednego wiersza, w którym by była podana długość, siły, stopień wykorzystania nośności oraz zastosowane zbrojenie.