Skurcz

Skurcz

Czy jest możliwość w programie określenia sił wewnętrznych związanych ze skurczem elementy żelbetowego?