Siły wewnętrzne - ściany usztywniające

Siły wewnętrzne - ściany usztywniające

Witam,
Chciałym pordzić się jak najlepiej przygotować jest model 3D w celu prawidłowego odczytania sił wewnętrzcych w ścianach usztywniających (shear walls) przejmujących obciążenie od wiatru. Poniżej prosty model, w którym tarcza stropowa obciążona jest tylko obc. poziomym, nie przyłożono obc. grawitacyjnych.
W modelu płyte stropu podparto 3ma ścianami o celowo dużej różnicy sztywności - ściany obwodowe mają dużo większy moment bezwładności niż ściana środkowa ( 52x większe Ix).

Klasycznie licząc (ręcznie), zakłada się że tarcza pozioma jest sztywna, a siła od wiatru rozdziela się na poszczególne ściany w zależności od sztywności. Przykładowo na poniższym modelu ściana obwodowa mają sztywność pozwalającą każdej z nich przenieść 48% siły od wiatru, a ścian środkowa tylko 2%.

Okazuje się, że w modelu MES taki rozdział obciążenia sprawdza się tylko w przypadku, gdy płyta stropowa ma przyjęty bardzo wysoki moduł sprężystości (czyli model idealnie sztywnej tarczy - na poniższym zrzucie ekranu). W przypadku gdy tarcza zamodelowana jest z materiału z którego wykonuje się konstrukcję (o sensownym module sprężystości E), rozdział jest zupełnie inny i ściana środkowa przejmuje dużo większą siłę od obc. poziomych. (w załączniku wyniki dla obu modeli).

Jak Wy podchodzicie do zbierania obciążeń na ściany usztywniające? Rozdzielacie obciążenia z pasma (geometrycznie) czy w zależności od sztywności?
sztywna tarcza