SC1 - Rury prostokątne w połączeniach doczołowych

SC1 - Rury prostokątne w połączeniach doczołowych

Od wersji 16.2.5 aplikacji Steel Connections SC1 w połączeniach doczołowych:
  •  belka-belka
  •  belka-słup
zwymiarować można również kształtowniki z rur prostokątnych.
Podgląd połączenia belka-belka w aplikacji SC1
Podgląd połączenia belka-słup na modelu globalnym w AxisVM