Revit

Revit

Eksport modelu z Revita 2022.1 od AxisVM X6 R1s:
Model analityczny w revit:
1. Eksport przez interfejs COM:

Nic nie pojawia się w AxisVM

2. Eksport przez plik .rea:Po imporcie do AxisVM jest ciekawie:


Czy wymiana COM działa?
Czy moduł revit działa?
Co robię źle?