Różnice w sztywności gruntu oraz osiadaniu

Różnice w sztywności gruntu oraz osiadaniu

Witam,

Testuje nowy moduł odpowiedzialny za wyznaczanie sztywności gruntu. Zauważyłem pewne rozbieżności:

Zamodelowane trzy modele 

słup 2 m + trzon 0,8 m  (0,4x0,4),  Stopa 2x1,6x0,4 m   słup obciążony pionowo 100 kN   grunt DNT


a) stopa jako powłoka + sztywność z modułu
b) stopa w module do fundamentów
c) zwykła podpora + sztyność z modułu + obciążenie od stopy 32 kN

Rozbieżności w sztywności między a) i c) 

Obciążenie 100 + 0,4*0,4*2,8*25+32 = 143,2 kN   (powłoka 143,2/(2*1,6)=44,75 kN/m2

a) 


c)


Podpora węzłowa ma 10x większą sztywność przy tych samych danych.

Natomiast osiadanie wynosi:

a) 21,385 mm
b) 0,693 mm
c) 5,924 mm

Z czego wynikają różnice w sztywności pomiędzy podporą powierzchniową oraz węzłową?
Z jakiego powodu jest tak duża różnica pomiędzy osiadaniem wynikającym ze sztywności a modułem do wymiarowania fundamentów?

plik z modelem w załączniku