"Projektowanie stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń" - nowa książka

"Projektowanie stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń" - nowa książka

Na przełomie lutego/marca 2023 pojawi się nakładem wydawnictwa PWN książka Projektowanie stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń pod kier. prof. dr hab. inż. Mariana Giżejowskiego i prof. dr hab. inż. Jerzego Ziółko. Jeżeli interesuje Was temat modelowania i wymiarowania stalowych konstrukcji powłokowych, to ta książka wydaje się pozycją obowiązkową. 

Oto jak w skrócie opisuje ją wydawca:
  • Uwzględnia aktualny stan wiedzy dotyczącej modelowania i obliczania konstrukcji stalowych
  • Zawiera przykłady projektowania różnych rodzajów konstrukcji z blach stalowych, takich jak: zbiorniki, silosy i zasobniki, a także rurociągi + dużą liczbę rysunków projektowych
  • Materiał do książki został zebrany w ramach działalności statutowej Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk