Obciążenie śniegiem -attyki

Obciążenie śniegiem -attyki

Czy można usunąć bądź zmienić wysokość attyki zadanej dla krawędzi panela obciążeniowego przy obciążeniu śniegiem? Próbuje usunąć attykę z krawędzi, ale usuwa mi się ona wraz z całym panelem.