Nie znaleziono wartości własnych - analiza wyboczeniowa

Nie znaleziono wartości własnych - analiza wyboczeniowa

Analizuję konstrukcję komina 80m- komin zamodelowany jako belka utwierdzona w fundamencie. W połowie wysokości komina na długości ok 3m trzon komina wymodelowany jako powłoka w celu analizy wyboczenia trzonu osłabionego otworem. Powłoka połączona z elementami prętowymi za pomocą sztywnych elementów. Po przeprowadzeniu analizy wyboczeniowej - nawet przy sztucznie zwiększonym poziomie obciążeń, program komunikuje "nie znaleziono żadnych wartości własnych" pomimo występowania znacznych naprężeń ściskających w powłoce. Co może być przyczyną?