Naprężenia MES

Naprężenia MES

Do jakich wartości dociągacie naprężenia wymiarując konstrukcje stalowe ze stali S235 licząc metodą elementów skończonych oraz do jakich konstrukcje żelbetowe licząc przykładowo beton C20/25?