Moduł CFD

Moduł CFD

Mam pytanie o moduł CFD. Jaka jest "procedura" wykorzystania tego modułu? O ile dobrze to rozumiem, to sam moduł pozwala jedynie na eksport pliku opisującego powierzchnie, dla których chcę przeprowadzić symulację CFD. Następnie w jakimś zewnętrznym programie do dynamiki płynów "zabudować" tę geometrię wirtualnym tunelem powietrznym, ustawić wszystkie parametry wiatru i wykonać obliczenia. Z tego programu wyeksportować plik z wynikami w postaci wartości ciśnień i następnie za pomocą modułu CFD wczytać ten plik do Axisa. Czy to tak z grubsza wygląda?