k. stalowe - optymalizacja przekrojów

k. stalowe - optymalizacja przekrojów

1. W bibliotece przekrojów HEA, HEAA, HEB i HEM są w tej samej grupie.
Czy da się je rozdzielić, albo filtrować, żeby do optymalizacji dodawać tylko jeden rodzaj?
2. czy do kandydatów można dodać elementy z innej grupy? np. HEA, 2xHEA, ROR?