Indywidualne nazwy elementów prętowych

Indywidualne nazwy elementów prętowych

Mam pytanie. Czy w Axisie jest możliwość nadania własnych nazw dla elementów prętowych. Chodzi mi o dodanie jakiegoś prefixu do numerów słupów i belek i ewentualne ręczne sterowanie tą numeracją aby mieć zgodność między obliczeniami a rysunkiem. Np: żeby ponumerować słupy np. kondygnacji +1 jako S_1.01, S_1.02 itd., belki B_1.01, B_1.02 itd.