Domyślne ustawienie w kombinacjach

Domyślne ustawienie w kombinacjach

Czy da się domyślnie ustawić, żeby przy utworzeniu kombinacji był zaznaczony:
"przypadki obciążeń mogące oddziaływać równocześnie"
a nie: "przypadki obciążeń wzajemnie się wykluczające"
w 90% przypadkach używam tej pierwszej opcji i czasem nie pamiętam o przełączeniu tej opcji. Konstrukcja jest wtedy niedoszacowana.
Z dwojga złego wolałbym przewymiarować konstrukcję a nie jej niedowymiarować.