Błąd w tłumaczeniu

Błąd w tłumaczeniu

Nie przetłumaczony fragment notki żelbetu.
Brakuje wyróżnika (ostrzeżenia) wykrzyknikami jak w innych miejscach.