Analiza dynamiczna w Axis VM - Przykładowe zadanie

Analiza dynamiczna w Axis VM - Przykładowe zadanie

Dzień dobry,
Jestem aktywnym użytkownikiem programu Axis VM oraz studentem. Na jednym z przedmiotów otrzymaliśmy zadanie polegające na analizie dynamicznej fundamentu pod turbozespół. Model w Axisie:
Elementy które oddziałują na fundament to generator oraz turbina. Zadanie polega na:
a) Obciążeniu elementu siłami statycznymi oraz masami - od ciężaru własnego turbiny i generatora;
b) Obciążenie elementu siłami dynamicznymi - siły wzbudzające turbiny i generatora;
c) Wykonanie analizy modalnej - częstotliwości drgań własnych;
d) Wykonanie analizy dynamicznej od zadanych sił.

Przystąpiliśmy do obciążania naszego elementu. W tym celu stworzono następujące grupy obciążeń:

1) CW

2) Ciężar maszyn - jako obciążenie statyczne podzielone na określone podpory
3) STAŁE DYN - w tym miejscu celem było przekonwertowanie sił skupionych od ciężaru maszyn na masy skupione. Z powodu braku wiedzy nt. konwertowania mas, wyliczono je ręcznie i przyłożono w węzłach.

Tak przyłożone masy niestety pokazują się przy każdej grupie obciążenia. Nie ma ich na screenach, ponieważ dla porządku wyłączono ich widoczność. Przykład dla przypadku CW:
4) TURBINA - siły węzłowe dynamiczne od wzbudzenia turbiny
5) GENERATOR - siły węzłowe dynamiczne od wzbudzenia generatora

Po przyłożeniu w powyższy sposób obciążeń przystąpiliśmy do analizy drgań własnych konstrukcji. Obliczenia wykonano wg następujących warunków.

Nie zaznaczano żadnych przypadków obciążeń a jedynie uwzględniono wszystkie masy w modelu. Wygenerowało to 10 postaci drgań własnych (od/dla mas węzłowych).
Tu pojawia się zasadnicze pytanie - czy wygenerowanie postaci drgań własnych dla naszego modelu przykładając do niego w ten sposób masy jest prawidłowy? Czy w odpowiedni sposób została przeprowadzona analiza modalna?

Następnie przeszliśmy do wykonania analizy dynamicznej, uwzględniającej obciążenia siłami dynamicznymi węzłowymi. Naszym celem jest uzyskanie maksymalnych i minimalnych przemieszczeń układu od sił turbiny i generatora. Chcąc przeprowadzić analizę dynamiczną określamy warunki:
1) Jaki przypadek należy wybrać w "Przypadek lub kombinacja statyczna"? Do wyboru mamy "CW", "CIĘŻAR MASZYNY", "Brak".
2 Jaki przypadek wybrać w "Dynamiczny przypadek obciążenia" - tu dochodzimy do wniosku, że analizę należy przeprowadzić dla obu przypadków osobno ("GENERATOR", "TURBINA").

Analiza dynamiczna przeprowadzona wg powyższych założeń dla "TURBINY" generuje 51 wykresów przemieszczeń.
Wyszukanie ekstremalnych przemieszczeń najłatwiej wykonać za pomocą Obwiedni Min i Max dla Przypadków obciążeń - ale jest to tylko i wyłącznie możliwe gdy w pliku wygenerowana została tylko jedna analiza dynamiczna. Przy przeprowadzeniu drugiej ("GENERATOR") tworzą się dodatkowe 51 wykresów które w Obwiedni "mieszają się". Naszym celem jest wyszukanie ekstremalnych wykresów przemieszczeń dla jednego i drugiego przypadku obciążeń osobno. Czy ktoś ma wiedzę jak szybko wyznaczyć takie ekstrema?

Z góry dziękujemy za odpowiedzi i prosimy o wyrozumiałość. Temat analiz dynamicznych w konstrukcjach budowlanych to temat bardzo rozległy oraz nierozpoznany przez wszystkich.
W załączniu plik AXS naszego modelu.

Pozdrawiam,
Jakub